Skilmálar vegna afnota af spjaldtölvu

1. Spjaldtölvan sem skilmálar þessir taka til er eign Kópavogsbæjar. Nemandinn hefur afnot af spjaldtölvu á starfstíma skóla, svo lengi sem nemandinn er skráður í grunnskóla í Kópavogi. Í lok hvers skólaárs skal nemandi skila spjaldtölvunni til skóla. Þegar spjaldtölvunni er skilað skal nemandi skrá sig út af Apple-auðkenni og iCloud-aðgangi sínum í tækinu.  

2. Kópavogsbær áskilur sér rétt til að innkalla spjaldtölvuna tímabundið vegna viðgerða eða þjónustu. Komi upp grunur um misnotkun eða brot á skilmálum þessum getur skóli, að höfðu samráði við foreldra/forráðamenn, óskað eftir að spjaldtölva sé innkölluð til að hreinsa af því óæskileg gögn eða yfirfara notkun. Skal nemanda þá úthlutað láns spjaldtölvu á meðan svo ekki verði truflun á námi nemandans.  

3. Kópavogsbær setur upp á spjaldtölvunni forstillingar sem leyfa umsýslu og utanumhald sem nauðsynleg eru til að hægt sé að þjónusta spjaldtölvuna. Tækið er skráð í umsýslukerfi sem gerir kleift að senda námsefni og hugbúnað á spjaldtölvuna. Kópavogsbær annast þjónustu við spjaldtölvuna, þar með talið skráningu hennar á þráðlaust net í skóla samkvæmt reglum sem um það gilda.  

4. Til þess að hægt sé að nota spjaldtölvuna er nauðsynlegt að nemandi eigi Apple-auðkenni (Apple ID) og sér Kópavogsbær um að stofna þann aðgang, auk netfangs sem tengist Apple-auðkenninu. Umsjónarkennara og foreldrum/forráðamönnum eru afhentar aðgangsupplýsingar (netfang og lykilorð) Apple-auðkennis. Auk þess hefur tæknistjóri og deildarstjórar í upplýsingatækni í hverjum skóla aðgang að innskráningarupplýsingum nemenda.

5. Þegar spjaldtölvan er afhent nemanda þarf að slá inn á tækinu lykilnúmer (passcode) sem Kópavogsbær úthlutar og notað er til að opna spjaldtölvuna. Umsjónarkennari og nemandi ásamt foreldrum/forráðamönnum fá þetta númer afhent. 

6. Nemanda í 5.-10. bekk er heimilt að taka spjaldtölvuna með sér heim að loknum skóladegi. Nemandi skal þá hafa hana með sér í skólann á hverjum degi, fullhlaðna. Nemandi ber ábyrgð á sínu hleðslutæki og snúru og er mælst til þess að það sé geymt heima. Glatist eða skemmist hleðslutæki og/eða snúra ber nemanda að útvega nýtt á eigin kostnað. Notkun spjaldtölvunnar heima fyrir til leikja eða tómstundaiðkunar skal vera í samráði við foreldra og skal nemandi fylgja þeim reglum sem foreldrar setja. Komi í ljós að mati skólans eða foreldra/forráðamanna að nemandi eigi í erfiðleikum með að fylgja reglum foreldra geta foreldrar/forráðamenn eða skóli ákveðið að spjaldtölvan sé geymt í skólanum.  

7. Nemandinn og foreldrar/forráðamenn bera ábyrgð á meðferð og notkun spjaldtölvunnar meðan nemandinn hefur hana til afnota. Nemandi skal gæta þess að fara vel með spjaldtölvuna og sýna ábyrgð í notkun hennar. Komi í ljós að mati skólans eða foreldra/forráðamanna að nemandi eigi í erfiðleikum með þessa ábyrgð geta foreldrar/forráðamenn eða skóli ákveðið að tækið sé geymt í skólanum.  

8. Nemandi fær eitt hulstur afhent með spjaldtölvunni og ekki er heimilt að taka hana úr hulstrinu. Nemanda er heimilt að merkja hulstrið að vild án þess þó að eyðileggja það.  

9. Undir engum kringumstæðum má nota spjaldtölvuna á ólöglegan hátt. Ekki má setja í hana stolin forrit eða forrit sem breyta stýrikerfi þess eða stillingum. Nemandi skal fara að reglum skóla hvað varðar myndatökur og myndbirtingar.  

10. Í spjaldtölvunni er námsefni og ýmis konar hugbúnaður (öpp) sem ætluð eru til náms vinnu nemenda. Nemendur í 1. – 7. bekk hafa ekki aðgang að App Store. Öll öpp í spjaldtölvum nemenda eru skráð í Lightspeed sem er miðlægt kerfi í umsjón deildarstjóra skólans í upplýsingatækni. 

Þegar spjaldtölvunni er skilað í lok skólaárs ber nemandi ábyrgð á að vista persónuleg gögn annars staðar, þar sem spjaldtölvan getur verið uppfærð og enduruppsett áður en hún er afhent á næsta skólaári og eyðast þá öll gögn af spjaldtölvunni.  

11. Ef spjaldtölvan bilar eða skemmist, týnist eða henni er stolið skal tilkynna það strax til skólans og útvegar Kópavogsbær nemandanum spjaldtölvu í staðinn. Sé um vísvitandi skemmdarverk eða þjófnað af hálfu nemandans að ræða skal nemandi bæta spjaldtölvuna. Ef spjaldtölva er tilkynnt týnd eða stolin er starfsfólki Kópavogsbæjar heimilt að nýta Find my iPad til að staðsetja spjaldtölvuna.  

12. Nú færist nemandi á milli skóla innan Kópavogsbæjar. Heldur hann þá áfram sömu afnotum af spjaldtölvunni og annast Kópavogsbær tilfærslu á skráningu spjaldtölvunnar innan tölvukerfis grunnskólanna.   

13. Nú flytur nemandi í annað sveitarfélag og hættir að stunda nám í grunnskólum Kópavogs. Skal hann þá skila spjaldtölvunni til skóla og skrá sig út af Apple-auðkenni og iCloud-aðgangi sínum í spjaldtölvunni. 

14. Við útskrift úr grunnskóla er persónulegum skólaaðgangi nemanda að gögnum lokað eftir einn mánuð frá útskrift og öllum gögnum þar inni eytt. Nemendur fá leiðbeiningar um hvernig þeir geta breytt aðgangi sínum á Apple og iCloud til að varðveita persónuleg gögn og gert hann að persónulegum aðgangi til að varðveita þau.  Nemandinn ber ábyrgð á að bjarga gögnum sínum áður en þeir skila spjaldtölvunni. 

15. Skilmálar þessir eru endurskoðaðir árlega. Breytingar eru tilkynntar á vefsíðum skóla og í netpósti til foreldra/forráðamanna.

Uppfært 1. ágúst 2023